ČADCA , ŽILINA - Daňový špecialista, účtovné služby

Cieľom našej spoločnosti je umožniť klientovi venovať sa naplno svojím podnikateľským aktivitám a prenechať starosti v oblasti účtovníctva, finančného controllingu, výkazníctva, sledovania daňových termínov, termínov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a iných zákonom stanovených povinností na nás.

Naša spoločnosť ponúka služby v oblastiach vedenia účtovníctva, ekonomické, organizačné, podnikateľské a účtovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej politiky, spracovanie miezd, evidenčné služby, kontrola a rekonštrukcia účtovníctva minulých rokov, zakladanie, zápis obchodných spoločností do obchodného registra, zmeny zápisu obchodných spoločností v obchodnom registri, likvidácia obchodných spoločností, elektronickou formou prostredníctvo ZEP – zaručeného elektronického podpisu,  s výhodou polovičných správnych poplatkov.

Dôsledne monitorujeme legislatívne zmeny a ručíme za poskytované služby. Poistenie – Generali Slovensko poisťovňa, a.s. , Bratislava

Člen Slovenskej asociácie účtovníkov

Bezvýhradne profesionálny prístup ku všetkým vaším ekonomickým krokom.

Výhody využitia externého poskytovateľa špeciálnych služieb:

  • požadované služby poskytne kvalitnejšie a efektívnejšie
  • externý dodávateľ je vždy efektívnejší ako interný pracovník
  • vyhnete sa investíciám do pracovníkov, počítačového a programového vybavenia

Garancia naších služieb:

  • diskrétnosť
  • spoľahlivosť
  • individuálny prístup
  • vysoká profesionalita
  • vysoký etický štandard
  • všetky naše služby sú poistené